Dragon!

Dragon!
De wetenschap staat voor niets, een wereldwijze professor en zijn kundige assistent brengen ons de resultaten van hun baanbrekend onderzoek: een echte draak!
Die zij van ei af aan met behulp van een zelf geconstrueerde broedmachine hebben uitgebroed en opgevoed. Maar hoe breng je een draak tot vlammen? Wees getuige van een les vuurspuwen voor beginners met grootse gevolgen.

Dragon!
Science knows no boundaries, a know-it-all professor and his nimble assistent bring us the results of their groundbreaking research: a real Dragon!
which they have hatched and nurtured from it’s beginning with the help of a self-constructed incubator. But how do you bring a dragon to spit fire? Be witness of a fire breathing lesson for beginners with great consequences.

Dragon!
Wissenschaft steht für nichts, ein weltlicher Professor und seine fähiger Assistent bringen uns die Ergebnisse ihrer bahnbrechenden Forschung. Ein echter Drache!
Der mit Hilfe eines selbstgebauten Inkubators geschlüpft ist und den sie hochgepäppelt und erzogen haben. Aber wie bringt man einen Drachen zum Feuerspeien? Erleben Sie eine Feueratemstunde für Anfänger mit großer Konsequenz.

Dragon!
Approchez et venez à la rencontre d’un professeur auto-proclamé en zoocryptologie et en morphologie cryptographique et de son assistant qualifié. Ils ont en leur possession un vrai dragon d’une espèce qui avait disparu. En apprivoisant cette bête, ils la laissent vivre de nouveau et lui ont même appris à cracher du feu !