Dragon!

Professor Vannix & drakenhoeder Merkel met jonge draak

Dragon!
De wetenschap staat voor niets, een wereldwijze professor en zijn kundige assistent brengen ons de resultaten van hun baanbrekend onderzoek: een echte draak! Die zij van ei af aan met behulp van een zelf geconstrueerde broedmachine hebben uitgebroed en opgevoed. Maar hoe breng je een draak tot vlammen? Wees getuige van een les vuurspuwen voor beginners met grootse gevolgen.

Dragon!
Science knows no boundaries, a know-it-all professor and his nimble assistent bring us the results of their groundbreaking research: a real Dragon!
which they have hatched and nurtured from it’s beginning with the help of a self-constructed incubator. But how do you bring a dragon to spit fire? Be witness of a fire breathing lesson for beginners with great consequences.